HOME          HOME

"Světlo je levou stranou temnoty a temnota pravou stranou světla"

U.K.L.Guinová

Myšlenky